top of page
Motorcycle Club

 RABLA MOTO 

Pentru detalii suplimentare

Programul
RABLA MOTO

Suntem aici ca sa te ajutam cu toate informatiile sau detaliile necesare pentru achizitia noii tale motociclete prin programul Rabla.

Daca vrei sa ne vizitezi te asteptam cu drag la service-ul nostru din Cluj-Napoca, Str. Calea Baciului 45. Te rugam sa faci o programare inainte sa vii ca sa ne asiguram ca motocicletele pe care doresti sa le vezi/testezi sunt disponibile si noi suntem acolo ca sa povestim.

Participam la multe evenimente moto in toata tara si se poate intampla sa nu ne gasesti daca nu te programezi.

Aceasta este o sinteza a informatiilor prezente in Ghidul de Finantare pentru programul Rabla Clasic. Ghidul compet il regasiti aici:

Te rugam sa parcurgi cu atentie informatiile de mai jos. Inscrierea in program si achizitia vehiculelor noi se desfasoara conform pasilor prezentati mai jos. Toate documentele vor fi trimise catre noi pe email la adresa sfmotocluj@gmail.com sau fizic (pot fi trimise si prin curier) la adresa noastra din Cluj-Napoca, strada Calea Baciului 45 (cu mentiunea "Pentru program Rabla") in forma solicitata mai jos.

Ce VEHICULE sunt ELIGIBILE pentru PROGRAMUL RABLA ?

Motociclete sau scutere (L3e sau L4e) cu cilindree peste 50cc si viteza peste 45 km/h ce pot fi INMATRICULATE la DRPCIV si ale caror emisii NU depasesc 120g CO2/km in sistem WMTC

Rabla-2.png

CE TREBUIE CASAT

Rabla-3.png

Care sunt PRIMELE de casare

Prima de casare pentru un vehicul ce are minim 6 ani vechime este de 7.000 Ron.

In cazul in care casezi 2 autoturisme, prima de casare (cumulata) este de 10.000 Ron.

La această primă se pot adăuga 2 ecobonusuri:

 • Pentru motocicleta achiziționata cu emisie mai mică sau egală cu 90g CO2/km – se adauga un ecobonus de 1500 Ron (aici se califica motocicletele cu motor mai mic, de exemplu modelele de 300, 350 cc de la Royal Enfield sau Jawa).

 • Pentru vehicul casat mai vechi de 15 ani (de la prima înmatriculare) și maxim Euro3 – se adauga un ecobonus suplimentar de 1500 Ron

 

Prin urmare, clientul poate beneficia de o reducere de 7000 pana la 13.000 ron, în funcție de criteriile de mai sus. Valorile includ TVA.

IMPORTANT: Suma tichetului Rabla și a ecobonusurilor nu poate depăși 50% din valoarea produsului achiziționat (cu TVA inclus

In programul RABLA CLASSIC se pot casa DOAR autoturisme si se pot achizitiona motociclete, scutere sau autoturisme.

Pentru încadrarea în programul Rabla, mașina dusă la casare trebuie să aibă o vechime mai mare sau egală cu 6 ani de la prima înmatriculare in România. Mașina trebuie să conțină cumulativ componentele esențiale (motor, transmisie, tren rulare, caroserie, șasiu etc.)

NU este necesar ca autoturismul sa fie proprietatea personala a solicitantului. Acesta poate participa in program si poate casa un autovehicul ce se afla in proprietatea altei persoane (fizice sau juridice) iar aceasta este de acord cu cedarea dreptului de casare.

Daca nu aveti autoturism pentru casare te putem ajuta cu procurarea unuia cu drept de casare. Solicitarile le puteti trimite la email vanzari@jawa-moto.ro

REH350_4.png

ACTELE NECESARE PENTRU INSCRIEREA IN PROGRAM

 • Buletinul (actul de identitate) al solicitantului

 • Buletinul proprietarului autovehiculului ce va fi casat (in cazul in care masina nu este proprietatea solicitantului)

 • Cartea de identitate a a vehiculului

 • Talonul vehiculului (certificatul de inmatriculare)

 • Certificat fiscal de informare eliberat de Primariile sau Directia impozite si taxe locale de domiciliu, care sa ateste ca nu aveti datorii curente la bugetul local. Valabilitatea acestui document este de maxim 30 zile de la data emiterii. Fiscalul este necesar DOAR pt solicitantul participarii in program.

 • Certificat fiscal ANAF eliberat de Directia Regionala a Finantelor Publice care sa ateste ca nu aveti datorii la ANAF. Valabilitatea acestui document este de maxim 90 zile de la data emiterii. Fiscalul este necesar DOAR pt solicitantul participarii in program

In cazul unor situatii particulare solicitantul va trebui sa prezinte si urmatoarele documente:

 • certificatul de moştenitor sau, în situaţia succesiunii pe cale judecătorească, sentinţa civilă definitivă. Atunci când certificatul de moştenitor ori sentinţa civilă atestă existenţa mai multor moştenitori, este necesară prezentarea unei împuterniciri notariale, în original, prin care persoana reprezentantă este expres mandatată să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul tuturor comoştenitorilor, în vederea: casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei şi achiziţionării autovehiculului nou;

 • certificatul de căsătorie sau orice act administrativ eliberat de către autoritatea competentă material şi teritorial, care atestă schimbarea/modificarea numelui şi/sau prenumelui, în copie certificată

 • împuternicirea notarială, în original, prin care solicitantul mandatează în mod expres o altă persoană să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul său, în vederea: casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei, achiziţionării autovehiculului nou; în această situaţie se va prezenta şi actul care atestă identitatea şi domiciliul sau reşedinţa în România a persoanei împuternicite, eliberat de către autorităţile române, în termen de valabilitate, în copie certificata conforma cu originalul;

PASII PROCEDURALI ai DOSARULUI RABLA

1. Verificati disponibilitatea motocicletei , telefonic 0745-436-144 sau email sfmotocluj@gmail.com. Rezervati motocicleta dorita pentru achizitie

2. Actele de mai sus trebuie transmise catre noi in original sau scanate, predate fizic sau pe email: sfmotocluj@gmail.com.

3. Noi inscriem datele primite in sistemul AFM. Ele sunt verificate in sistem de catre reprezentantii AFM si daca sunt corecte se emite nota de inscriere cu numar unic. In acest moment sunteti acceptati in program. Nota de Inscriere este valabila 300 zile de la data inscrierii.

4. Nota de Inscriere se inmaneaza solicitantului in vederea casarii autovehicului uzat si ulterior radierii lui;

5. In acest moment faceti copii legalizate pentru urmatoarele documente:

 • carte de identitate autovehicul fata/verso

 • talon autovehicul fata/verso

 • certificat fiscal primarie

 • certificat fiscal ANAF

 • buletin solicitant

Un exemplar original sau legalizat trebuie trimis catre noi dupa ce se finalizeaza distrugerea si radierea. Fara aceste documente ne rezervam dreptul de a nu continua procesul de vanzare prin programul Rabla

6. Solicitantul sau proprietarul, va preda autovehiculul uzat la orice colector autorizat, in vederea casarii şi emiterii certificatului de distrugere;

7. Apoi radiati autovehiculul din evidenţa circulaţiei la DRPCIV şi obţineti certificatul de radiere

8. Scoaterea autovehiculului din evidenta fiscala de la Directia de Impozite si Taxe Locale

9. Verificati ca toate datele si seriile inscrise pe documentele originale si copii sa fie perfect lizibile si neinterpretabile.

10. Ne transmiteti fizic sau prin curier in original sau copii legalizate urmatoarele documente:

 • carte de identitate autovehicul fata/verso – original sau copie legalizata

 • talon autovehicul fata/verso – original sau copie legalizata

 • certificat fiscal primarie – original sau copie legalizata

 • certificat fiscal ANAF – original sau copie legalizata

 • buletin solicitant – copie legalizata

 • certificatul de distrugere – copie

 • certificatul de radiere - copie

 

11. Introducem datele despre casare si radiere in sistemul AFM. Acestea sunt verificate si daca sunt corecte atunci se poate trece la formalitatile de vanzare ale motocicletei.

12. Se factureaza final si se achita final motocicleta. Daca motocicleta este in stoc, se efectueaza formalitatile de predare-primire catre beneficiar.

Daca noul vehicul contractat nu este in stoc la acel moment, acesta se poate livra catre beneficiar in termen de maxim 300 de zile din momentul inscrierii in program, conform contractului de comanda incheiat.

bottom of page